Stany Zjednoczone najbardziej religijnym państwem Zachodu


Z najnowszego sondażu na temat stanu wiary na świecie, przeprowadzonego w 106 krajach przez amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center, wynika, że 55 proc. Amerykanów przyznało, iż modli się codziennie, podczas gdy w sąsiedniej Kanadzie wskaźnik ten wynosi 25, w Australii - 18 i tylko 6 proc. w Wielkiej Brytanii, która ma najniższą średnią europejską.

„Chrześcijaństwo to nie religia tolerancji, demokracji, ale miłości i prawdy”

– Jeżeli człowiek przestaje kochać, jeżeli nie jest otwarty na miłość Boga, nie jest otwarty na miłość drugiego człowieka, to karleje, niszczy się....

zobacz więcej

Na naszym kontynencie jako całości o codziennej modlitwie zapewniło 22 proc. badanych.

W wymiarach ogólnoświatowych krajem najmniej religijnym są Chiny, w których do codziennej modlitwy przyznało się jedynie niespełna 2 proc. ankietowanych, a zaledwie dla 3 proc. religia jest czymś ważnym w ich życiu. Stany Zjednoczone mają też najwyższe średnie wskaźniki zarówno gdy chodzi o częstotliwość modlitwy, jak i pod względem osobistego bogactwa.

W każdym z pozostałych państw, mających globalny produkt brutto powyżej 30 tys. dolarów rocznie na głowę, o swej codziennej modlitwie mówiło poniżej 40 proc. mieszkańców, czyli o ponad 15 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia dla USA. Kraj ten przoduje również na tle innych państw wysoko rozwiniętych, które nie uniknęły skutków zeświecczenia, jakie ogarnęło wielką część świata zachodniego.

źródło: