MM, 2019/06: PGE Ventures (cz. 2). Trzy filary sukcesu


Sukces zaistnieje, gdy: inwestor będzie rozumiał biznes, w który inwestuje; przedsiębiorca będzie rozumiał zasady i reguły gry w zakresie korzystania z finansowania; inwestor i przedsiębiorca będą tworzyli zespół i harmonijnie współpracowali.