Świnoujście. Włosi wycofali się z budowy tunelu pod Świną.


Świnoujście. Włosi wycofali się z budowy tunelu pod Świną.

Tunel pod Świną – na budową tunelu jeszcze poczekamy. Firma Astaldi nie podpisze umowy.

Firma Astaldi zrezygnowała z podpisania umowy dotyczącej zaprojektowania i budowy tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Wśród powodów wymieniono między innymi wysoki koszt budowy, brak niezbędnych materiał i pracowników w Polsce.

Astaldi nie podpiszę umowy na budowę tunelu pod Świną

Według informacji podanych jest Janusza Żmurkiewicza – prezydenta Świnoujścia, umowa miała być z Astaldi miała być podpisana 3 sierpnia 2018 roku. Wśród powodów odstąpienia od umowy podanych w komunikacie włoskiej firmy znalazły się "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną". Pierwszym z nich jest upływ "prawie dwóch lat od przedstawienia oferty do rozpoczęcia robót", następnym brak "rzeczywistej waloryzacji kosztów robót w Polsce, które tylko w ostatnim czasie wzrosły o 30 proc.". W kolejnych powodach wskazano również wysokie ryzyko "wydłużania się procedur rozliczania robót dodatkowych" oraz brak dostępu "do zasobów materiałowych i osobowych na polskim rynku".
Warto zaznaczyć, że Astaldi S.p.A. jest obecnie w trakcie fuzji z wielką, japońską firmą – IHI Corporation, która niedługo obejmie aż 18% udziałów we włoskim przedsiębiorstwie.

Tunel pod Świną – znaczenie inwestycji

Świnoujście jest położone na kilkudziesięciu wyspach, z których trzy są zamieszkane – Wolin, Uznam i Karsibór. Na wyspie Uznam znajduje się dzielnica nadmorska z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi oraz centrum administracyjno-usługowe. Budowa tunelu pomiędzy wyspami Wolin i Uznam to zdecydowanie jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Stała przeprawa w Świnoujściu miała połączyć rozdzielone rzeką Świna wyspy. W chwili obecnej źródłem komunikacji między Uznam i Wolin są przeprawy promowe. Inwestycja dotycząca budowy tunelu obejmuje odcinek długości 3,4 km. Sam tunel ma mieć 1,44 km, a poprowadzona w nim dwukierunkowa jezdnia pasy ruchu o szerokości 3,5 m.

Środki na budowę tunelu pod Świną

Świnoujście planowało zrealizować inwestycję do końca 2021 roku. Jej wartość to ponad 912 mln złotych (dofinansowanie unijne to ponad 775 mln zł). Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.