TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, wciąż czeka na otwarcie postępowania układowegoZarząd TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

TXM złożył 3 kwietnia wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Jak wówczas podano, intencją spółki jest pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot głównych wierzytelności, częściowo w formie konwersji na akcje, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty.


"Pozostając w niezmiennym przekonaniu, że spółka ma realne szanse na zrealizowanie tego celu, w przypadku zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wniosek upadłościowy zostanie cofnięty" - poinformowała spółka w komunikacie.


TXM podał w poniedziałek, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na przedłużający się czas rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz konieczność dochowania wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa.


"W oczekiwaniu na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, spółka w sposób normalny prowadzi bieżącą działalność gospodarczą. Jej sytuacja jest stabilna" - podano w komunikacie.

TXM poinformował, że ma zapewnione źródła finansowania ze strony banków finansujących, po zawarciu umowy o zachowaniu status quo. Wskazał również, że banki zobowiązały się, że nie wykonają przysługujących im uprawnień przewidzianych na wypadek wystąpienia przypadku naruszenia.


sar/ gor/

Źródło: PAP Biznes