Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '18 wyniósł 59 proc.


W drugim półroczu 2018 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 61 proc. obrotów - o 5 pkt. proc. więcej niż w pierwszej połowie 2018 r.

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł w 2018 roku 29 proc., o 2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.

Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2018 r., wygenerowali 12 proc. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. dało spadek o 2 pkt. proc. w udziale tej grupy w obrotach na głównym rynku.

W komunikacie podano, że w drugim półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się TFI (udział na poziomie 33 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (22 proc.), a na trzecim Członkowie Giełdy (12 proc.).

"Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2018 r. odpowiadali za 83 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 7 p.p. wobec 2017 r." - podano w komunikacie.

Giełda podała, że inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 3 proc. obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 14 proc. obrotów - o 2 pkt. proc. mniej niż w całym ubiegłym roku.

W drugim półroczu 2018 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 47 proc. obrotów akcjami (spadek z 56 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku).

"W 2018 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 48 proc. a opcjami – 46 proc. w całym 2018 r." - podała GPW.

Udział inwestorów zagranicznych spadł o 2 pkt. proc. na kontraktach i o 3 pkt. proc. na opcjach.

W komunikacie podano, że inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 5 i 3 pkt. proc., osiągając 35 proc. i 28 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami.

Według komunikatu, w drugim półroczu 2018 r. animatorzy odpowiadali za 54 proc. obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i aż 92 proc. obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio po 50 procent.

"Udział obrotów obligacjami na rynku Catalyst jest dość stabilny od 5 lat, od kiedy ankieta obejmuje także obligacje. Przeważającą rolę utrzymują na nim krajowe instytucje – w 2018 r. ich udział wyniósł 59 proc. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 41 proc. obrotów" - poinformowała w piątek giełda. (PAP Biznes)

sar/ gor/