UKE rozpoczął konsultacje aukcji na częstotliwości 5G z pasma 3,6 GHz (opis)


Z projektu dokumentacji aukcyjnej wynika, że przedmiotem aukcji typu SMRA (równoczesna, rosnąca, wielorundowa) mają być cztery rezerwacje obejmujące obszar całego kraju z pasma 3,48-3,8 GHz o łącznej szerokości 80 MHz każda. Uczestnicy będą licytować konkretne "nazwane" bloki.

Rezerwacje będą przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości do maja 2035 r.

Aukcja ma zostać przeprowadzona w dwóch etapach.

"W trakcie etapu I aukcji Komisja dokona oceny ofert wstępnych pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w aukcji oraz zgodności złożonych ofert wstępnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji. Uczestnicy aukcji, których oferty wstępne spełniły warunki uczestnictwa w aukcji oraz wymagania określone w dokumentacji, zostaną zakwalifikowani do etapu II aukcji" - napisano w projekcie dokumentacji aukcyjnej.

"Etap II aukcji zostanie przeprowadzony w formie aukcji równoczesnej, rosnącej i wielorundowej. W etapie II aukcji uczestnicy aukcji będą składać oferty na nazwane bloki częstotliwości (bloki częstotliwości, które odpowiadają zdefiniowanym rezerwacjom częstotliwości)" - dodano.

Jednym z warunków uczestnictwa w aukcji jest posiadanie przez uczestnika lub podmioty z jego grupy kapitałowej, rezerwacji częstotliwości z pasm 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz lub 2600 MHz obejmujących obszar całego kraju.

Warunkiem udziału jest również udokumentowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w latach 2016-2018 na terenie Polski w kwocie co najmniej 1 mld zł.

Uczestnik aukcji będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 450 mln zł. Ponadto, w trakcie drugiego etapu aukcji każdy z uczestników będzie musiał wnieść co siedem dni aukcyjnych depozyt w wysokości ok. 50 proc. wysokości swojej aktualnej oferty.

Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie sześciu miesięcy od otrzymania rezerwacji. Do końca 2023 r. powstać ma co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich. Z kolei do końca 2025 r., zwycięzcy aukcji mają wybudować co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

"Zobowiązania zostały zaprojektowane w sposób zapewniający rozwój sieci w największych skupiskach ludności, tj. gminach powyżej 80 tys. mieszkańców" - napisano w komunikacie prasowym UKE.

Częstotliwości z pasma 3,6 GHz umożliwiają budowę sieci telekomunikacyjnej w nowej technologii 5G. Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

W połowie listopada minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował w rozmowie z PAP, że według szacunków resortu z aukcji częstotliwości dla sieci 5G w 2020 r. do budżetu może wpłynąć nawet 4 - 5 mld zł. (PAP Biznes)

kuc/ ana/