Vestor DM obniża rekomendację dla 11 bit studios do "neutralnie"


"W 2018-2019 zakładamy wyższe koszty operacyjne oraz niższe przychody ze sprzedaży Frostpunka PC odpowiednio o 10 proc. i 9 proc. Zakładamy, iż gra sprzedaje się obecnie przeciętnie, a istotna poprawa jest prawdopodobna dopiero w IV kwartale 2018 (Steam winter sale). Uwzględniamy także prawdopodobne przesunięcie premiery wersji na konsole na I kwartał 2019. Obniżamy prognozę zysku netto w 2018-2019 łącznie o 19 proc. Podtrzymujemy założenia co do sprzedaży 4 mln kopii Projektu 8, kolejnego tytułu studia, którego premiera jest według nas możliwa na początku 2021 r. (vs połowa 2020 r. wcześniej). Na naszych prognozach 2018-2019, 11 bit studios jest wyceniane na średniocyklicznym P/E na poziomie 20,2x, (19 proc. dyskonta do globalnych producentów gier premium)" - napisano w raporcie.

"W II kwartale 2018 spółka odnotowała wzrost kosztów operacyjnych do 12,8 mln zł (vs 3,2 mln w I kw. 2018), wynikający z wyższych kosztów wynagrodzeń i usług obcych. Wzrost ten wynikał z rozpoznania programu motywacyjnego, rezerwy na premię roczną oraz kosztów tantiem, zakładamy jednak, iż był także efektem wzrostu płac i przechodzenia deweloperów na bardziej kosztowne umowy o pracę. W naszej opinii rozbudowa zespołów studia oraz duża konkurencja pracodawców wpłyną na dalszy wzrost kosztów operacyjnych w 2019 do poziomu 29 mln zł vs 21 mln zł w 2018 (po wyłączeniu tantiem i programu motywacyjnego)" - dodano.

Raport wydano przy kursie 380 zł, zaś w środę około godz. 10.00 jedna akcja spółki wyceniana jest na 358 zł (-2,7 proc.).

Autorem raportu jest Michał Wojciechowski.

Depesza jest skrótem rekomendacji. Pierwsza dystrybucja tego raportu nastąpiła 3 września 2018 roku, o godzinie 8.00.

W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami Vestor DM. (PAP Biznes)

hb/ osz/