W Moskwie staną nowe pomniki Lenina i Stalina. Po raz pierwszy od upadku ZSRR

Popiersia wybitnych działaczy państwowych z czasów ZSRR oraz okresu postsowieckiego pojawią się przy specjalnej Alei Rządzących. - Pomnik Lenina będzie pierwszym wzniesionym po rozpadzie ZSRR - podkreśla Władysław Kononow, dyrektor wykonawczy Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, które organizuje całe przedsięwzięcie.