Walne Grupy Azoty w sprawie zgody na kupno Goat TopCo przerwane do piątku


"Wnioskowana przerwa podyktowana jest koniecznością dokończenia prac analitycznych związanych z wypracowaniem przez Skarb Państwa stanowiska odnośnie zakupu przez Grupę Azoty udziałów spółki Goat TopCo GmbH" - napisano w komunikacie.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki z Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych.

Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro. (PAP Biznes)

pr/