Wybory parlamentarne. Policja odnotowała siedem przestępstw i 131 wykroczeń


Wybory parlamentarne. Policja odnotowała siedem przestępstw i 131 wykroczeń


Według policyjnych danych od początku trwania ciszy wyborczej w całym kraju odnotowano siedem przestępstw, w tym trzy z kodeksu karnego. Jedno dotyczyło zniszczenia cudzej rzeczy, a dwa zniesławienia. Pozostałe cztery przestępstwa dotyczyły podawania wyników opinii publicznej.Policja odnotowała też 73 wykroczenia w związku z wyborami. 64 dotyczyły uszkodzenia ogłoszeń, jedno bezprawnego umieszczania reklam, jedno naruszania warunków sytuowania reklam, a siedem kradzieży. Policjanci odnotowali również 58 wykroczeń z kodeksu wykroczeń. Dwanaście dotyczyło umieszczania materiałów wyborczych, jedno prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędu administracji publicznej, a 45 prowadzenia agitacji wyborczejCisza wyborcza trwa do godz. 21. Jej złamanie grozi karą grzywny. Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji wyborczej na godz. 12. W porównaniu do wyborów z roku 2015, frekwencja na godz. 12 jest wyższa o 1,67 proc. – Na podstawie danych otrzymanych od 25 420 obwodów komisji wyborczych informuję, że w wyborach do Sejmu i Senatu do Rzeczpospolitej Polskiej, według stanu na godz. 12, wydano 5 359 654 kart do głosowania osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych w tych wyborach – poinformował szef PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.