WZA PZU wybrało radę nadzorczą na kolejną kadencję; liczba jej członków wzrosła do 11


WZA PZU zadecydowało, że rada nadzorcza spółki kolejnej 3-letnie kadencji liczyć będzie 11 członków. Dotychczas w skład organu nadzoru wchodziło 9 osób.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy na kolejną kadencję powołani zostali: Maciej Łopiński (w poprzedniej kadencji przewodniczący rady), Alojzy Nowak (w poprzedniej kadencji sekretarz rady), Robert Jastrzębski, Marcin Chludziński, Agata Górnicka, Robert Śnitko i Maciej Zaborowski.

Nowymi członkami rady zostali Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (prof. nauk ekonomicznych, członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.), Tomasz Kuczur (dr hab. prof. nadzw.; prawnik i politolog) i Krzysztof Opolski (profesor zwyczajny ekonomii; kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW).

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez spółkę po walnym zgromadzeniu w przypadku większości głosowań, akcjonariusze reprezentujący ok. 25 proc. obecnych na walnym akcji, głosowali przeciw wyborowi nowych członków rady nadzorczej.

PZU podało także w komunikacie, że zgodnie ze statutem spółki prezes Rady Ministrów powołał do rady nadzorczej PZU Pawła Góreckiego. W poprzedniej kadencji rady Paweł Górecki był jej wiceprzewodniczącym.

Akcjonariusze dokonali także podziału zysku za 2018 rok. Zgodnie z propozycję zarządu 2,4 mld zł z 2,7 mld zł zysku przeznaczone zostało na wypłatę dywidendy. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 2,8 zł.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 14 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty na 5 września 2019 roku. (PAP Biznes)

tj/