Wzrosły wpływy i zysk Cyfrowego Polsatu. Przy spadku liczby abonentów więcej sprzedanych usług


Wzrosły wpływy i zysk Cyfrowego Polsatu. Przy spadku liczby abonentów więcej sprzedanych usług

Dane finansowe grupy Cyfrowy Polsat z zeszłego kwartału są liczone według nowszego standardu rachunkowości MSSF16, natomiast rok wcześniej firma stosowała starszy standard MSR17.

W skali roku jej łączne przychody sprzedażowe zwiększyły się z 2,34 do 2,79 mld zł, do czego głównie przyczynił się wzrost wpływów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych - z 1,35 do 1,61 mld zł. W górę poszły też przychody hurtowe (z 635,9 do 772,7 mln zł), ze sprzedaży sprzętu (z 317,5 do 347,4 mln zł) oraz pozostałe wpływy sprzedażowe (z 40,3 do 65,5 mln zł).Jednocześnie koszty operacyjne grupy Cyfrowy Polsat wzrosły z 1,92 do 3,32 mld zł. Firma najwięcej wydała na kwestie techniczne i rozliczenia międzyoperatorskie (563,8 mln zł, wobec 504,5 mln zł rok wcześniej) oraz amortyzację, utratę wartości i likwidację (wzrost z 454,5 do 547,1 mln zł). Koszty kontentu poszły w górę z 269,4 do 366,9 mln zł, wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - ze 143,8 do 212,6 mln zł, a na windykację, odpisy i spisane należności - z 11,9 do 34,6 mln zł.Zysk operacyjny firmy wzrósł z 435,5 do 491,2 mln zł, a przy wzroście kosztów finansowych netto z 72,6 do 102,7 mln zł zysk brutto zwiększyły się z 364,7 do 374,6 mln zł. Natomiast zysk netto wzrósł z 292,2 do 297,3 mln zł, ale ten przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (czyli samego Cyfrowego Polsatu) zmalał z 300,8 do 291,9 mln zł.


Grupa Cyfrowy Polsat podwoiła wydatki inwestycyjne - wzrosły one ze 174,4 do 359,9 mln zł.Zysk EBITDA firmy zwiększył się z 890 mln zł do 1,04 mld zł, natomiast marża EBITDA zmalała z 37,9 do 37,2 proc., a marża operacyjna - z 18,6 do 17,6 proc.

Mniej abonentów, więcej sprzedanych im usługŁączna liczba jednostkowych usług (RGU) świadczonych przez grupę Cyfrowy Polsat zwiększyła się w skali roku o 2,4 proc. do 16,97 mln na koniec marca ub.r. Liczba usług w modelu abonamentowym zwiększyła się o 3,9 proc. do 14,33 mln, głównie dzięki wzrostom sprzedaży usług telefonii komórkowej (o 6,5 proc. do 7,45 mln) i płatnej telewizji (o 1,9 proc. do 5,08 mln). W przypadku opcji multiroom przy telewizji nastąpił wzrost o 4,8 proc. do 1,17 mln.Natomiast liczba abonentów grupy Cyfrowy Polsat zmalała o 1,2 proc. do 5,67 mln. Średnie miesięczne wpływy od abonenta (ARPU) wyniosły 82,9 zł (wobec 81,9 zł rok wcześniej), wskaźnik rezygnacji klientów (churn) - 7,2 proc. (w pierwszym kwartale ub.r. było to 8,5 proc.), a liczba usług na jednego abonenta - 2,53 (wobec 2,4 przed rokiem).W segmencie prepaidowym liczba sprzedanych usług zmniejszyła się w skali roku o 5 proc. do 2,64 mln. Ich zdecydowaną większość stanowią usługi telefonii komórkowej, gdzie nastąpił spadek o 6 proc. do 2,39 mln, natomiast sprzedaż płatnej telewizji wzrosła o 92,4 proc. do 144,6 tys.Przeciętny miesięczny przychód od klienta prepaidowego wyniósł 20,1 zł, tyle samo co rok wcześniej.


9,6 mld zł kredytu do spłaty do 2022 r.Na koniec marca br. zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat wynosiło 10,67 mld zł zgodnie z warunkami połączonej umowy kredytowej, a 12,13 mld zł według standardu MSSF16 (zgodnie z którym zadłużenie firmy z tytułu leasingu wynosi 1,5 mld zł).Firma ma do spłaty przede wszystkim 9,62 mld zł połączonego kredytu terminowego (do 2022 roku). W br. ma spłacić 763 mln zł, w 2020 i 2021 roku - po 1,02 mld zł, a w 2022 roku - 6,63 mld zł.Natomiast obligacje o nominalnej wartości 1 mld zł zostały przez firmę przedterminowo wykupione pod koniec kwietnia, jednocześnie firma wyemitowała obligacje o takiej samej wartości nominalnej, ale z nieco niższym oprocentowaniem (WIBOR 6M plus 1,75 proc.) i terminem wykupu w kwietniu 2026 roku.Na koniec marca grupa Cyfrowy Polsat miała do 757 mln zł wolnych środków pieniężnych. Bez uwzględnienia MSSF16 jej zadłużenie netto wynosiło 9,91 mld zł, a jego stosunek do zysku EBITDA z ostatnich 12 miesięcy - 2,66.

Cyfrowy Polsat i Telewizja Polsat mają nowych prezesówZ początkiem kwietnia Tobiasa Solorza na stanowisku prezesa Cyfrowego Polsatu zastąpił Mirosław Błaszczyk, poprzednio przez wiele lat prezes Telewizji Polsat. Jednocześnie Maciej Stec, członek zarządu Cyfrowego Polsatu, objął w firmie funkcję wiceprezesa. Firma zapowiedziała, że Tobias Solorz przejdzie do rad nadzorczych firm grupy Polsat. Tę zmianę komentowano jako część sukcesji realizowanej w grupie kapitałowej Zygmunta Solorza.Z końcem marca funkcji członków zarządu Cyfrowego Polsatu zrezygnowali Dariusz Działkowski i Tomasz Gillner-Gorywoda. Równocześnie do zarządu powołany został Jacek Felczykowski, obecnie członek zarządu Polkomtelu.Ponadto z początkiem kwietnia do zarządu Telewizji Polsat dołączyły Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Adam Nowe i Janusz Pliszka, a odeszli z niego Katarzyna Ostap-Tomann i Dariusz Działkowski.W połowie marca zarząd Cyfrowego Polsatu zgodził się na zaproponowaną przez Zygmunta Solorza nową politykę dywidendową - przez najbliższe trzy lata będzie wypłacać akcjonariuszom po minimum 93 grosze na akcję rocznie, czyli po 594,8 mln zł, z czego 341 mln zł (według obecnej struktury akcjonariatu) będzie trafiać do Solorza.Zygmunt Solorz jest większościowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu - bezpośrednio i poprzez swoje firmy ma akcje stanowiące 57,3 proc. kapitału i dające 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.