Znamy datę wysłuchania Polski przez unijnych ambasadorów. Tematem praworządność w kraju


Znamy datę wysłuchania Polski przez unijnych ambasadorów. Tematem praworządność w kraju

Unijni ambasadorowie zatwierdzili plan spotkania ministrów do spraw europejskich 18 września. W ramach spotkania odbędzie się drugie wysłuchanie Polski ws. prowadzonej przeciwko naszemu krajowi procedury artykułu 7.

Wysłuchanie będzie miało taki sam przebieg jak pierwsze, które odbyło się w czerwcu. Dyplomaci twierdzą, że jego głównym tematem mają być zmiany w Sądzie Najwyższym i odesłanie części sędziów na emeryturę. Ministrowie z poszczególnych krajów mogą jednak spytać również o inne sporne kwestie na linii Bruksela - Warszawa.

Obrady otworzy przemówienie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który przedstawi zarzuty Brukseli przeciw Polsce, związane z reformą sądownictwa. Później stanowisko Warszawy przedstawi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, a następnie będzie odpowiadał na pytania ministrów z unijnych krajów.

Po drugim wysłuchaniu kraje wspólnoty będą musiały podjąć decyzję czy zakończyć sprawę, czy też wysłać do Polski stosowne rekomendacje. Kolejnym etapem procedury zawartej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej jest stwierdzenie, że "istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasad praworządności". Do tego potrzeba jednak głosów 4/5 państw członkowskich UE.

Ostatnim etapem procedury jest zastosowanie sankcji wobec państwa, które łamie zasady praworządności. Aby je wprowadzić, potrzeba jednomyślności wszystkich członków UE. W przeszłości m.in. Węgry deklarowały, że nie poprą zastosowania restrykcji wobec Polski.