Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 79,6 mln zł wobec 70 mln zł konsensusu


Oczekiwania sześciu biur maklerskich sięgały od 60,4 mln zł do 77,2 mln zł.

Spółka od początku 2019 roku publikuje wyniki z uwzględnieniem standardu rachunkowego MSSF 16. Historyczne dane nie został przekształcone.

Przychody sięgnęły 2,452 mld zł - sprzedaż okazała się 8,3 proc. wyższa niż konsensus PAP Biznes (2,354 mld zł) i o 7,2 proc. wyższa od przychodów za analogiczny okres 2018 roku (według MSR 17).

Operacyjne przepływy pieniężne netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wyniosły 298,5 mln zł wobec 140,6 mln zł przed rokiem.

Przychody "polskiego" segmentu działalności Asseco Poland (w tym m.in. spółki-matki) spadły o 5,6 proc. rok do roku, do 298,6 mln zł. Zysk operacyjny segmentu spadł o 11,8 proc. do 66,7 mln zł, a wypracowane środki pieniężne z działalności operacyjnej (przed podatkiem) były wyższe rok do roku o 26 proc. i wyniosły 68,4 mln zł.

Grupa spółek zagranicznych segmentu Asseco International wypracowała w pierwszym kwartale 673,6 mln zł przychodów, o 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 40,7 proc. do 76,4 mln zł. Spółki Asseco International wygenerowały łącznie 80,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, prawie dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Izraelska grupa Formula Systems wypracowała 1,486 mld zł przychodów, o 17,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku oraz 105 mln zł zysku operacyjnego, co dało wzrost o 84,9 proc. rok do roku. (PAP Biznes)

kuc/ ana/