Zysk netto Ciechu w II kw. '18 wyniósł 98,6 mln zł, powyżej konsensusu (opis)


Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale spadł rok do roku o 5,7 proc. do 124,2 mln zł. Wynik był o 18,4 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Wynik EBITDA grupy w drugim kwartale sięgnął (według wyliczeń PAP Biznes) 188,2 mln zł, czyli był o 1,6 proc. niższy niż przed rokiem. Wynik był o 12,3 proc. wyższy od oczekiwań analityków.

Przychody grupy wzrosły rok do roku o 5,7 proc. do 933,5 mln zł. Sprzedaż była tym samym o 3,5 proc. wyższa od konsensusu rynkowego.

W komunikacie prasowym grupa podała, że Ciech wykorzystał sytuację w Chinach, gdzie wskutek zaostrzania wymagań środowiskowych dochodzi do ograniczenia produkcji chemicznej.

"To z kolei ogranicza eksport z tego kraju na rynki azjatyckie. Sytuacja ta wpłynęła nie tylko na biznes sody kalcynowanej, podstawowego produktu Ciech, ale także stworzyła szansę na ekspansję w segmencie krzemianów czy żywic" - podano.

Dodano, że grupa ponadto prowadziła w drugim kwartale intensywne działania na nowych rynkach – m.in. w biznesie agro (Kanada, Australia) czy krzemianów (USA, Turcja, Indonezja).

Według komunikatu, na działalność grupy miały wpływ wysokie koszty surowców energetycznych (węgiel, gaz), paliwa piecowego stosowanego w produkcji sody, kursy walutowe oraz rosnąca cena praw do emisji CO2. Wzrosły także koszty surowców niezbędnych do produkcji m.in. pianek i żywic.

"Ciech prowadzi szereg działań minimalizujących negatywny wpływ tych czynników" - napisano.

W segmencie solnym, grupa kontynuowała w drugim kwartale prace nad poszerzeniem portfolio produktowego o lizawki solne i granulat solny.

Wpływ na wyniki biznesu agro miały natomiast warunki pogodowe - rolnicy w Polsce w mniejszym stopniu korzystali ze środków ochrony roślin, ponieważ długa zima skróciła sezon, a wysokie temperatury wiosną utrudniały skuteczną aplikację herbicydów.

W segmencie żywic Ciech zanotował wzrost sprzedaży specjalistycznych i wysokomarżowych produktów. Planowane w kolejnych kwartałach modernizacje linii produkcyjnych mają poszerzyć portfolio produktowe (m.in. żelkoty) i zwiększyć obecność grupy w perspektywicznych segmentach rynkowych.

W biznesie pianek poliuretanowych doszło do pogorszenia warunków rynkowych: wzrostu cen surowców i niższego popytu ze strony sektora meblarskiego. Podano, że produkcja Ciech w tym segmencie pozostała jednak na niezmienionym poziomie, a przychody okazały się wyższe niż przed rokiem.

Poniżej wyniki Ciechu za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2018 roku w porównaniu z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów.

2Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
               
Przychody 933,5 901,6 3,5% 5,7% 5,4% 1819,2 2,1%
EBITDA 188,2 167,7 12,3% -1,6% 14,1% 353,2 -6,5%
EBIT 124,2 104,9 18,4% -5,7% 21,8% 226,3 -12,5%
zysk netto j.d. 98,6 75,2 31,1% 6,1% 33,2% 172,5 0,9%
               
marża EBITDA 20,2% 18,6% 1,56 -1,50 1,54 19,42% -1,79
marża EBIT 13,3% 11,6% 1,67 -1,61 1,79 12,44% -2,07
marża netto 10,6% 8,3% 2,22 0,04 2,21 9,48% -0,11

(PAP Biznes)

kuc/ asa/