Zysk netto Ciechu w II kw. '18 wyniósł 98,6 mln zł, powyżej konsensusu (popr.)


Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale spadł rok do roku o 5,7 proc. do 124,2 mln zł. Wynik był o 18,4 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Wynik EBITDA grupy w drugim kwartale sięgnął (według wyliczeń PAP Biznes) 188,2 mln zł, czyli był o 1,6 proc. niższy niż przed rokiem. Wynik był o 12,3 proc. wyższy od oczekiwań analityków.

Przychody grupy wzrosły rok do roku o 5,7 proc. do 933,5 mln zł. Sprzedaż była tym samym o 3,5 proc. wyższa od konsensusu rynkowego.

Poniżej wyniki Ciechu za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2018 roku w porównaniu z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów.

2Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
               
Przychody 933,5 901,6 3,5% 5,7% 5,4% 1819,2 2,1%
EBITDA 188,2 167,7 12,3% -1,6% 14,1% 353,2 -6,5%
EBIT 124,2 104,9 18,4% -5,7% 21,8% 226,3 -12,5%
zysk netto j.d. 98,6 75,2 31,1% 6,1% 33,2% 172,5 0,9%
               
marża EBITDA 20,2% 18,6% 1,56 -1,50 1,54 19,42% -1,79
marża EBIT 13,3% 11,6% 1,67 -1,61 1,79 12,44% -2,07
marża netto 10,6% 8,3% 2,22 0,04 2,21 9,48% -0,11

(PAP Biznes)

kuc/ asa/